El passat mes de gener hem posat en marxa la segona i última fase de les instal·lacions de climatització de la nau que l’empresa logística Ramoneda té a la localitat de Barberà del Vallès.

La divisió de logística farmacèutica Ramoneda Farma va presentar-nos la necessitat de climatitzar una nau amb unes condicions de temperatura molt específiques ja que al producte que es manipula requereix un registre constant de la temperatura, uniformement per tota la nau.

A la vegada, la propietat desitjava disposar d’una nau de gran alçada per futures necessitats que poguessin presentar-se, encara que en l’actualitat no fos necessari per al procés que es preveu.

Nosaltres vàrem proposar una solució d’equilibri tècnic-econòmic que oferís al client una solució de climatització de l’espai necessari actualment, complint els requeriments exigits i sense necessitat de sobredimensionar la instal·lació, de manera que es limités la inversió inicial però que a la vegada permetés adaptar-se a les futures necessitats de l’empresa.
Això ho hem aconseguit realitzant un panell de sostre a una altura inferior a la total disponible de la nau per reduir el volum a climatitzar i la instal·lació de dues unitats de clima de tipus “rooftop” en coberta per la zona de planta baixa. Es va aprofitar l’ampli espai que quedava en el fals sostre per tal de passar la instal·lació de conductes i distribució d’aire.

Un total de 20 sondes registren en tot moment la temperatura a l’interior de la nau; realitzant un mapatge de valors de tota la zona climatitzada; obtenint dades en temps real que permeten verificar l’alta uniformitat de temperatures aconseguida en aquesta instal·lació.

Aquesta primera fase que es va estrenar amb èxit el setembre passat, climatitza una superfície d’uns 3400 m² amb una potència total instal·lada de 350 kW.

Durant la segona fase s’ha realitzat la climatització dels dos altells, optant en aquest cas per dos sistemes independents de volum de refrigerant variable de la marca Daikin. En aquest cas es climatitza una superfície total de 1500 m² amb una potència instal·lada de 280 kW.

Aquesta instal·lació representa per nosaltres una obra de referència en la climatització de naus industrials logístiques per al sector de la distribució de productes farmacèutics; per un client de referència a Espanya en el sector de la logística i els transports.