Un dels temes que més afectació té en els sistemes de refrigeració de mitja/baixa temperatura és la necessitat d’efectuar desglaços degut a l’acumulació de gel als evaporadors.

L’acumulació de gel no només treu rendiment a l’evaporador sinó que a més pot produir la ruptura del compressor al no poder intercanviar el refrigerant al evaporador.

A continuació expliquem els diferents tipus de desglaços :

1. Per aire forçat

Es para la injecció de fred i es deixa el ventilador forçat fins que es desfà el gel. Aquest mètode és útil fins a uns 3 graus de temperatura ambient ja que l’aire que travessa l’evaporador no és capaç de fondre el gel.

2. Resistències elèctriques

El sistema més econòmic i el més utilitzat és el de resistències elèctriques, que travessen l’evaporador però és el menys eficient de tots ja que només escalfes directament la zona on està ubicada la resistència i s’ha d’esperar que el calor es dissipi per tota la bateria de fred per a finalitzar el desglaç. Això fa que s’allargui el temps de desglaç, produint humitat al servei i restant fred.

Un altre inconvenient és el desgast prematur dels elements degut a les temperatures extremes a les que són sotmesos i el consum d’electricitat elevat quan fa el desglaç.

3. Gas calent

És el més eficient de tots ja que a través d’una inversió de cicle envies la calor produïda al comprimir els gasos directament a dins de l’evaporador i al passar el gas calent per on passava el gas fred desglaça l’evaporador en un temps molt reduït (uns 10 minuts). A més al no tenir elements de ruptura dins evaporador presenta poques averies i menys consum elèctric.

Aquest sistema presenta un problema de dissenys amb el nou refrigerant ecològic més creixent en els últims temps: el CO2. Degut a les altes pressions en zona de descàrrega, els evaporadors i vàlvules haurien d’aguantar altes pressions , fent que el sistema sigui molt car.

4. Glicol calent

Es tracta d’una bateria que està intercalada a la bateria de fred i que aprofitant la calor de la central frigorífica, escalfa un dipòsit que després servirà per desglaçar els evaporadors.

Aquesta solució és la més utilitzada sobretot amb CO2 ja que a més aquest refrigerant té molt poder de recuperació de calor, que també s’utilitza per a ACS o clima.