El projecte del Senegal és la instal·lació i posada en marxa d’una planta de sèrum fisiològic intravenós (IV solution).
Per fer-ho hem col·laborat amb els responsables de l’obra civil perquè preparin una nau a mida de les instal·lacions que haurà de contenir, a més d’oficines i àrees civils (lavabos, aparcaments, etc.).

Pel que fa a la instal·lació que hi ha, podríem dividir-la en 3 grans parts:
• Clean rooms
• Línia de procés
• Serveis industrials

Les clean rooms les va instal·lar la nostra divisió de sales blanques, Fredlab, i consta d’unes sales blanques on té lloc tot el procés, més un sistema HVAC de filtració i conducció de l’aire per assolir les condicions d’higiene requerides a dins la zona de producció. També hi ha un parell de cabines de flux laminar de pesades, per zones on la qualitat d’aire requerida és màxima.

La línia de procés en totes les instal·lacions que són capaces de convertir aigua del pou en ampolles de sèrum esterilitzades i empaquetades. Consta de les següents parts:
1. Pretractament i Osmosis: L’aigua es fa passar per una àrea de pretractament i osmosis inversa per millorar molt les seves característiques i convertir-la en aigua purificada (PW).
2. Loop PW: La PW es porta en un tanc i a partir d’allà es distribueix a tots els punts de la planta que la requereixin en un loop (anell) tancat.
3. Destil·lador: La PW es converteix en aigua per injectables (WFI), l’aigua de més qualitat, mitjançant una destil·lació. També es genera vapor pur (PS) a alta temperatura.
4. Loop PS: el PS es distribueix a tots els punts d’ús (és a dir, tots els punts d’instal·lació que requereixin una esterilització).
5. Loop WFI: Similar al de PW, però per l’aigua WFI. També és un anell i també la distribueix als punts d’ús, tot i que en aquest cas són uns altres.
6. Loop de Compounding: En aquest loop, s’afegeixen la matèria primera requerida a la WFI per generar sèrum. La matèria primera la seleccionen els farmacèutics encarregats de portar la fàbrica. Pot tractar-se de sal, glucosa, lactat, …
7. Dosificadora: Aquesta màquina és la rommelagg. No entra al scope de fredlab. El que fa la màquina, molt sofisticada, és agafar el sèrum del loop i mesclar-lo amb pellets de plàstic per generar les ampolles de sèrum.
8. Autoclau: aquest sí que entra al scope de fredlab. Aquí es distribueixen les ampolles en carros i es porten a dins una cambra tancada on s’esterilitzen elevant molt la pressió i la temperatura durant una estona determinada.
9. Línia d’inspecció: Les ampolles esterilitzades s’inspeccionen per veure que no són defectuoses. Els dos controls que és fan són un de fugues (leak testing Machine) i una inspecció visual (visual inspection Machine).
10. Línia d’empaquetament secundari: Les ampolles que han superat la línia d’inspecció s’etiqueten (labelling Machine), es posen en caixes (cartoning line), es tanquen les caixes (case sealer Machine) i s’embala en un pallet (overwrapping Machine).

Serveis industrials: Per funcionar bé, tota aquesta maquinària necessita 3 o 4 serveis. Cada servei es genera en una màquina i es distribueix per tota la planta a través d’un loop. Aquests són els serveis:

• Aire comprimit: es genera en un compressor, es distribueix en un loop i es consumeix a l’autoclau, la dosificadora, i en la instrumentació principalment.
• Aigua de chiller: aigua molt freda, es genera en un chiller i es distribueix en un loop. Els punts de consum principals són l’HVAC, el loop de producció i el destil·lador.
• Aigua de torre: aigua no tan freda, es genera en una torre de refrigeració i es distribueix en un loop. L’únic punt de consum és l’autoclau. Estem estudiant de no fer aquest loop i equip i funcionar amb l’aigua de chiller únicament.
• Vapor industrial: vapor a alta temperatura, es genera en una caldera a i es distribueix en un loop. Es consumeix al destil·lador, loop WFI, i a l’autoclau.