L’aparició del COVID 19 ha provocat un canvi d’escenari que afectarà les empreses en diferents punts:

. Un canvi d’hàbits
. L’Economia
. La salut de les persones

Les indústries i empreses, en general, hauran de realitzar un Pla d’Higiene Sanitari Integral destinat a protegir la salut i disminuir els riscs de contagis entre el personal de la seva empresa i els seus clients.

Dins d’aquest Pla d’Higiene Sanitari Integral s’haurà d’explicar el Tractament i la Desinfecció de l’ambient (aire) que s’utilitzarà, en aquest punt nosaltres podem ser el vostre soci tecnològic.

Aquesta crisi ha servit per veure la necessitat de realitzar una sèrie de canvis conceptuals sobre el que és una instal·lació de VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓafegint als conceptes de control de la temperatura i humitat, el control de la càrrega microbiana dels ambients, per així protegir la salut de les persones.

Els sectors que necessitaran aplicar aquestes noves mesures són els següents:
. Indústria en general
. Indústria alimentaria, i tots aquells sectors industrials on l’aire pugui ser un factor de contaminació del producte
. Sector primari, centres de manipulació, classificació i envasat de productes alimentaris
. Hospitals i clíniques
. Sector terciari: hotels, supermercats, grans superfícies, botigues, oficines, museus, cines, teatres, etc.

A través de Fredlab, la nostra divisió especialitzada amb sales blanques i ambients controlats, que ens aporta un alt grau de coneixement i experiència amb el Tractament i la Desinfecció de l’aire, ens ha permès desenvolupar una sèrie de solucions adequades segons les necessitats de cada client i de cada sector. Aquestes solucions formen part del Fredlab cleanair program.
Podem oferir solucions de tractament i desinfecció de l’aire, sigui quin sigui el sistema de climatització-ventilació disponible, i essent sempre tractaments d’acció continua.
Donada la capacitat tecnològica, el coneixement, i l’aplicació a la indústria 4.0 que tenim a Fredvic, aquest programa de Tractament i Desinfecció es podrà integra als sistemes de control o instal·lacions SMART.

Totes les nostres solucions són actives contra tota classe de microorganismes (bacteris, fongs, espores i virus), i innòcues per les persones. Cap solució desprèn productes químics, ni gasos que puguin danyar a les persones o productes, i compleixen totes les normatives existents per cada sector.