Des de Fredvic hem posat en marxa una instal·lació frigorífica amb solució booster CO2 amb compressió paral·lela amb triple aspiració per Aliments Onyar del Grup Fundació Ramon Noguera, empresa dedicada a l’elaboració de pastes i pizzes per la nova nau a Girona.

Es requeria donar servei a 2 cambres de congelats, 3 cambres de conservació i 2 sales de treball on hi ha que tenir un control de temperatura, pressió i humitat. Per aquest motiu es va decidir tenir 3 aspiracions (baixa temperatura, mitja temperatura i alta temperatura).

Per les cambres de conservació i congelats s’ha instal·lat un evaporador cúbic per cambra. Per altra banda, les sales de treball s’han instal·lat unitats de tractament d’aire (UTA) amb bateries d’expansió per CO2 per donar temperatura desitjada a les sales i amb una aportació d’aire exterior regulat amb una comporta realitzem la sobrepressió dins les sales. A més una de les sales requereix un 75% d’humitat on l’aportem amb un polvoritzador d’aigua instal·lat dins la UTA.

Amb aquest projecte donem una solució eficient amb gasos refrigerants naturals i respectuós amb el medi ambient, com és el CO2. No utilitzem freons, que tenen data de caducitat a causa del seu índex elevat de GWP perquè contribueix a l’escalfament global, i per tant tenen taxes elevades i una reinversió continuada i a curt termini, per trobar un gas equivalent que no estigués prohibit en un futur.

Un dels inconvenients del CO2 és que a partir de 31ºC de temperatura ambient perd rendiment. Per aquest motiu la central booster compta amb compressió paral·lela, per tal d’assegurar el correcte funcionament de la instal·lació amb temperatures d’ambient elevades.
La compressió paral·lela (IT), mitjançant un algoritme de control, entra en funcionament quan la Tª exterior obliga al sistema a funcionar en cicle transcrític, buscant en tot moment el COP més gran global de la instal·lació. D’aquesta manera millorem l’eficiència energètica del sistema i no ens baixarà el rendiment per temperatures exteriors altes.

Aquesta instal·lació representa una obra de referència per nosaltres en projectes de fred semi industrial amb una solució senzilla i elegant.