En els darrers anys hem apostat per la implementació del BIM en el desenvolupament dels nostres projectes i obres com a eina de treball.

El BIM, o Building Information Modeling no es tracta només de l’ús d’un nou programa, sinó que suposa una nova forma d’interpretació del disseny de qualsevol obra des del procés de definició tècnica, planificació i execució.

Aquesta eina de treball permet no només la modelació en 3D de l’obra, sinó que permet incorporar a mode de base de dades, tota la informació tècnica associada a cada element que la compon.

Una de les aplicacions interessants que té, és la possibilitat de treballar col·laborativament amb altres professionals implicats en el projecte. El fet de permetre treballar amb tot un equip sobre el mateix model virtual, facilita l’intercanvi d’informació i el treball en paral·lel de tots els equips des de l’inici de la fase de disseny.
Això permet utilitzar el BIM en tot el cicle de vida del projecte, minimitzant els problemes d’interferències i replanteigs a obra, permetent utilitzar-lo com a eina de planificació i/o definició i càlcul de processos.

En el camp industrial, cada vegada hi ha més ús d’aquestes eines, pensades no només com a una eina de modelatge, sinó passant a ser ja una eina de càlcul, planificació i de gestió integral de les obres.

No cal afegir, que en el procés de presentació de cara al client és un molt bon recurs per presentar i visualitzar un projecte que permet donar una idea molt fiable i real del procés de disseny que s’està presentant, passant a ser el BIM, una eina molt atractiva a escala comercial.