Durant el mes de Juliol des de FredLab hem realitzat la reforma d’un petit espai higiènic per convertir-lo amb una sala blanca.

L’encàrrec és per la jove empresa Telup Int, que té les seves instal·lacions a Teià. És una empresa de cosmètics que necessitava una sala blanca per a poder produir i envasar un dels seus productes. A banda del muntatge, des de Fredlab els hem assessorat en el disseny de la sala blanca.

Fora del nostre àmbit han quedat els terres de les sales, així com l’aixecament de les parets (fetes amb pladur i pintades amb pintura de resina fenòlica aprovada per l’AEMPS).

La reforma de l’espai comptava doncs amb tres eixos principals:

Elements de pas: s’han instal·lat portes i caixes de pas enclavades pel pas de personal i material, per preveure la contaminació creuada.
Muntatge de tancaments: s’han instal·lat els sostres amb panell higiènic d’alumini i poliuretà. També s’ha instal·lat la perfilaria de mitja canya de PVC a totes les arestes de les sales. Addicionalment, totes les juntes de panells i elements s’han rematat amb silicona per assegurar l’ estanquitat de l’espai.
Circuit HVAC: s’ha instal·lat una UTA amb un petit ventilador EC de 2700 m3/h i filtració F9 a la impulsió. També s’ha posat difusors rotacionals i reixes de retorn a sostre. S’ha optat per aquesta configuració a causa de les restriccions inherents a l’espai habilitat.

Bernat Verdés