Amb la voluntat de donar una resposta ràpida als nostres clients quan la necessiten disposem d’una àmplia flota de vehicles per arribar a qualsevol lloc, quan sigui.

Gràcies al nostre sistema de SAT som capaços de rebre, gestionar i informar sobre qualsevol incidència. Monitorem en temps real les incidències per tal de poder-les resoldre de manera més ràpida i eficient.

Les nostres furgonetes són petits tallers mòbils, totalment equipades i els tècnics compten amb un sistema d’informació al núvol per tenir al moment accés a l’històric de la instal·lació. Aquest sistema els permet consultar incidències anteriors que hi puguin haver hagut i traçar de forma ràpida el millor diagnòstic.

El nostre equip tècnic és especialista en reparacions i estan en constant formació per millorar la seva capacitat resolutiva. També estem en contacte de forma contínua amb fabricants de components i maquinària industrial per saber les últimes novetats del sector i poder-ne solucionar les seves possibles incidències.