08 AgoEl CO2 com agent refrigerant


El diòxid de carboni, o CO2, és un dels candidats a substituir progressivament a altres agents refrigerants com els gasos fluorats….

Llegir més