La companyia familiar catalana FREDVIC es converteix en un referent nacional en el disseny d’instal·lacions sostenibles en refrigeració, climatització i sala blanca amb l’aplicació d’un cicle de vida sostenible de principi a fi. Parlem d’enginyeria de disseny sostenible, ús de refrigerants naturals, aplicació de materials reciclables i amb poc impacte medi ambiental, la utilització de la intel·ligència artificial i la màxima eficiència a la instal·lació al complet.

L’aposta ha estat possible gràcies a un equip d’enginyeria i d’instal·ladors que configuren tots els sistemes de refrigeració i climatització ad hoc per aconseguir un equipament el més eficient i sostenible possible. Una solució fruit de l’experiència i els anys de treball en aquest sector i que ara culmina amb una ferma aposta cap a la sostenibilitat. La simbiosi entre tecnologia i coneixement, elements clau per impactar directament en el consum energètic de la instal·lació.

Amb la necessitat d’instal·lacions sostenibles i que vagin d’acord amb el Pacte Verd Europeu, Fredvic és pioner en l’ús de refrigerants naturals (com el CO2, el NH3, però també els glícols, el temper, els freons de baixa càrrega), i els quals són una solució molt més eficient a llarg termini. La companyia sempre parteix d’una anàlisi d’enginyeria detallada, per adaptar-se als requeriments de cada sistema i, després, gràcies a l’experiència dels instal·ladors, els coneixements tècnics i la personalització concreta de cada instal·lació, aconsegueixen el màxim rendiment. A aquest factor també se sumen els sistemes de monitorització 24 hores els 365 dies a l’any de tota la instal·lació, cosa que facilita el procés de millora contínua de la gestió energètica.

Amb presència arreu del món, les nostres instal·lacions contribueixen a una indústria més sostenible, disminuint l’energia de consum i minimitzant i perllongant el cicle de vida de la instal·lació. Accions essencials per a la lluita contra el canvi climàtic.

Jaume Cuyàs, co-CEO de Fredvic, comenta “Culminem un procés de llargs anys d’aprenentatge, però amb el ferm convenciment que és el futur del sector. Hem de tenir en compte que, amb l’ús de refrigerants naturals, com ara l’amoníac, s’aconsegueix un estalvi energètic de fins a un 25%, sumant doble sostenibilitat tant pel que fa al clima neutre com a la seva rendibilitat”

Aquests refrigerants naturals en instal·lacions no són contaminants i, per tant, es converteixen en un aliat clau per a l’ecologia de la indústria, ja que contribueixen molt poc a l’escalfament global. A més, són una inversió segura pel fet que és més econòmic de produir, són un recurs disponible a llarg termini i permeten un funcionament eficient dels sistemes de refrigeració i d’aire condicionat gràcies a un disseny exhaustiu basat amb processos d’enginyeria únics i adaptats a cada requeriment del client.

Context europeu
Les directrius europees pretenen liderar la inevitable transició energètica per reduir les emissions de CO2 (un 40% el 2030) amb la finalitat d’aconseguir 3 objectius: prioritat a l’eficiència energètica, convertir-nos en un líder mundial d’energies renovables i oferir un tracte just a els consumidors. En aquest sentit, la refrigeració i la climatització també hi tenen un paper rellevant i FREDVIC està destinant esforços per aconseguir aportar a la preservació del planeta.