Un dels objectius principals de la nostra empresa per aquest any 2019 és seguir potenciant l’expansió internacional i dins aquest marc hem viatjat a Marroc al “Forum d’investissement et d’affaires Marroc-Espagne” amb Fredlab, la nostra divisió especialitzada en sales blanques.

Aquest fòrum es va realitzar de l’1 al 3 de juliol conjuntament entre l’ICEX i el “Ministère de l’industrie, de l’Investement, du Commerce et de l’Economi Numéric” del Marroc.

Durant aquests dies vàrem participar de forma activa als diferents fòrums que es van organitzar i també vàrem poder mantenir reunions amb diferents empreses del món farmacèutic i el món agroalimentari del Marroc. Actualment ja som presents en països tant diversos com Jordània, Senegal, Cosa d’Ivori i Marroc.