Skip to main content

Realitzem tot l'equipament necessari per la instal·lació i posta en marxa de sales blanques pel sector industrial

Coneixedors dels sistemes de refrigeració industrial, hem desenvolupat una tecnologia pròpia per sales blanques pel sector industrial. En aquest sentit, des de Fredvic gestionem tots els processos de refrigeració de la indústria alimentària per garantir la cadena de fred estable a totes les fases del procés productiu, assegurant que el producte arribi en les millors condicions de conservació i assegurant instal·lacions energèticament eficients.

Gràcies a l'experiència que ens ha donat Fredlab en el sector farmacèutic (amb uns nivells de qualitat extrems) hem desenvolupat un departament propi de sales blanques pel sector industrial. Una especialització que garanteix sales de treball de màxima qualitat.

Prestem serveis en sales blanques per a centres logístics, naus industrials, sales de fabricació i manipulació, sales de desfer, entre molts d'altres.

Que aporten les nostres sales blanques?

1 - Plantes sostenibles

Utilitzem refrigerants naturals com glícols, temper, CO2, amoníac i freons amb baixa càrrega; per oferir la màxima eficiència i respecte al medi ambient a l'hora de fer funcionar les sales blanques. 

Utilitzem refrigerants naturals que:

 • Contribueixen molt poc a l'escalfament global en comparació als refrigerants fluorats comunament disponibles al mercat.
 • Es tracta d'una inversió segura, ja que són més barats de produir, tenen disponibilitat a llarg termini i permeten un funcionament eficient dels sistemes de refrigeració i aire condicionat.

2 - Sales blanques amb un servei 360º

Quan en client ens ho demana, integrem totes les fases per la instal·lació d'una sala blanca. Això implica la realització del projecte amb el nostre equip d'enginyeria, el procés d'instal·lació amb tot el nostre equip especialitzat i, posteriorment, un servei de manteniment per assegurar el mínim de costos imprevistos, gràcies a la possibilitat de contractar un servei anual o de disposar d'un servei de manteniment correctiu 24/365.

Integrem les necessitats del client en l'execució de la sala blanca, de manera que donem resposta a les peticions concretes del client i alhora assegurem el compliment dels requisits de la norma alimentària per a aquest tipus d'instal·lacions.

Realitzem instal·lacions HVAC, sistema de panells autoportants i modulars, gestió de les certificacions i validacions de les sales; així com tots els serveis paral·lels necessaris per a tenir una sala 100% finalitzada.

3 - Indústria 4.0

Sempre a l'avantguarda de les darreres tecnologies de la indústria 4.0 amb sistemes de control remot, plataformes digitals, xarxes amb ecosistemes combinats entre tots els agents implicats en la instal·lació, etc. Per això utilitzem tecnologia BIM, Digital Twin, IoT, etc.

Per garantir la màxima qualitat de totes les nostres instal·lacions, garantim sales blanques amb materials que aporten:

 • Gran estabilitat a l'aigua, el vapor i la humitat
 • Resistents al foc segons la normativa CTE
 • Alta resistència als productes de neteja i desinfecció
 • Bon aïllament tèrmic, amb la utilització d'amiant
 • Alt nivell d'insonorització acústica
 • Alta resistència i flexibilitat a moviments sísmics

4 - Assistència 24/365

Plantes equipades amb control remot i telegestió, així com un servei d'assistència tècnica continuada les 24 hores del dia els 365 dies de lany.

A més, aquestes instal·lacions tenen uns avantatges a nivell de manteniment importants:

 • Infinita durabilitat del color pel que no cal pintar de forma continuada
 • No es generen partícules ja que no són materials porosos
 • Com que estan conformats per superfícies llises s'evita la proliferació bacteriana

Serveis 360º a les teves necessitats en sales d'ambients controlats

Fase 1 - Anàlisi

Projectem tot tipus de sales blanques gràcies a un layout conceptual i el disseny del sistema més adequat.

Fase 2 - Execució

Despleguem els diferents sistemes HVAC i específics de sales d’ambients controlats amb tecnologia pròpia i-lab. Amb tota instal·lació sempre vetllem per l’ús de les últimes tecnologies basades en la màxima eficiència energètica i paràmetres ecològics. Un sistema que aconseguim gràcies a la nostra garantia Green Fred.

Fase 3 - Validació

Sistemes de qualificació de la instal·lació (IQ) i del seu funcionament (OQ) segons els requeriments concrets que tingui el client pel seu ús concret.

Fase 4 - Manteniment

Servei de manteniment preventiu i correctiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb un sistema de monitorització en continu i sistemes de telegestió.