Skip to main content

Panificadora industrial


Fredvic ha participat en la instal·lació de túnels de congelats amb espirals continues sobrepressionades amb aire deshumidificat i cortina d’aire exterior.

També en la instal·lació de centrals de congelació amb unitats compactes de CO2 trancrític i desglaç per gas calent, així com refredadores de glícol de procés i buco.

Una plataforma equipada amb la tecnologia GREEN FRED (Eficiència energètica).

Tipus d'instal·lació

Client

Localització

Aiguaviva (Girona)