Skip to main content
Cuidant el medi ambient

Sostenibilitat energètica

Sota la marca Green-Fred,
posem en valor el nostre compromís amb la sostenibilitat

Amb una aposta clara per la contribució al desenvolupament sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental, Fredvic ha sabut adaptar-se a aquests nous requeriments amb el desenvolupament d’instal·lacions de refrigeració industrial en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i que situen a l’objectiu 13 la sostenibilitat al centre de l’activitat.

Les instal·lacions de refrigeració industrial que duu a terme Fredvic són personalitzades per a cada client i segons les seves necessitats. Només tenen un denominador comú: la sostenibilitat. Traduït en altres paraules, sostenibilitat és minimitzar el consum elèctric, aportar seguretat per reduir el nombre d’incidències i el risc catastròfic, la robustesa per maximitzar la vida de les instal·lacions, aplicació de programari derivat de la indústria 4.0 i el control de les instal·lacions a través de la intel·ligència artificial.

D'aquesta manera, Green-Fred pretén ser el conunt d'accions que portem a terme, de principi a fi, per unes instal·lacions sostenibles en energia, eficiència i, en general, per un increment del cicle de vida.

Com ho aconseguim?

Equip multidisciplinar

Gràcies al treball d'enginyers, instal·ladors i muntadors que amb una coordinació global de tota la instal·lació afavoreixen un sistema eficient en totes les fases que hi intervenen.

Per una gestió integral de la sostenibilitat, és clau que aquesta intervingui en cada un dels processos interns d'un projecte:

  • Detecció de les necessitats del client
  • Disseny conceptual de la instal·lació (Lay out)
  • Muntatge de la instal·lació
  • Servei de manteniment (amb un contracte de manteniment anual i amb un compromis a complir per part de les dues bandes)
  • Servei de desmuntatge responsable quan finalitzi la vida útil de la instal·lació.

Criteris sostenibles

A totes les instal·lacions apliquem criteris sostenibles en quant a l'eficiència energètica. A grans trets parlem de:

  • instal·lacions amb amoníac d’última generació (a baixa càrrega, VI variable, purgadors d’incondensats, motors d’imants permanents, compressors semihermètics de doble etapa…); circuits secundaris (tempers, CO2, bombats, glícols…),
  • solucions FULL CO2 d’alt rendiment energètic (sistemes booster a 3 aspiracions, recuperació total de la calor per aigua de neteja, aire condicionat o calefacció, desglaç de CO2 calent …),
  • bombes de calor per a aigua a 75 graus

Tecnologia 4.0

Per tal de minimitzar costos innecessaris, dotem de tecnologia de dades 4.0 a totes les nostres instal·lacions. Això ens permet reduir imprevistos que provoquen elevats costos en aquest tipus d'instal·lacions, així com la integració de tots els sistemes de refrigeració en programes de gestió amb l'ús d'intel·ligència artificial.

Monitorització de dades

Monitoritzem de forma continua les dades de les instal·lacions per aconseguir una visió detallada, inmediata i automatitzada de control i així controlar i gestiona de forma remota totes les instal·lacions per tal de poder prevenir qualsevol incidència. Gràcies a l'ús de la intel·ligència artificial s'apliquen correccions automàtiques per minimitzen costos afegits.

La refrigeració industrial sostenible és un pas més en l’estratègia global d'instal·lacions industrials, comercials i sales blanques més eficients. Si sumem que la refrigeració és un dels elements consumidors d’energia principals, aquesta es converteix en un element clau per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Des de Fredvic som part d'aquest compromís mediambiental però també partners clau en iniciatives que afavoreixen una indústria més competitiva, més neta i més perdurable.