Skip to main content
Enginyeria - Instal·lació - Manteniment

Servei integral per la seva instal·lació

Aportant valor en tota la vida útil

Enginyeria aplicada

Servei integral amb personal qualificat

Instal·ladors especialitzats

24 hores, 365 dies a l'any

Servei de manteniment

Servei integral especialitzat al llarg de tota la vida útil de la instal·lació


Des de qualsevol departament de Fredvic treballem continuament per buscar la millor solució en les propostes d'instal·lacions que presentem als nostres clients. Un pensament crític que ens fa evolucionar dia a dia per garantir instal·lacions excel·lents en refrigeració, climatització i sales blanques pel sector industrial, comercial i life science.

Això ha estat possible gràcies a una filosofia d’empresa d’identificar en cada instal·lació els seus punts forts i els seus punts de millora, fent que després de 45 anys siguem plenament coneixedors de totes les tecnologies i tots els avenços que van sorgint en cada moment.

Establim sinèrgies de coneixement entre totes les nostres instal·lacions per generar un know how altament especialitzat en el sector

Gràcies a un software propi i amb l'ús de la intel·ligència artificial, aglutinem totes les fases que requereix una instal·lació. Som el partner especialitzat en sistemes de refrigeració, climatització i sales blanques; així com el màxim referent per aportar millores en cada moment que ho requereixi la instal·lació, focalitzant esforços en treballar paràmetres vinculats a:
  • L'eficiència energètica
  • Màxima sostenibilitat
  • Optimització de recursos segons necessitats del client
  • Reducció d’incidències productives


Consulta'ns per instal·lacions en refrigeració, climatització i sales blanques:

REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL
REFRIGERACIÓ COMERCIAL
REFRIGERACIÓ FARMACÈUTICA
CLIMA, VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ
SALES D'AMBIENTS CONTROLATS
SALES BLANQUES PER ALIMENTACIÓ

Sumem més de 1.000 instal·lacions realitzades

El nostre bagatge en més de 1.000 instal·lacions realitzades arreu del món i la nostra experiència de més de 45 anys ens ha permès posicionar-nos com a referents en aquest sector. Per això, entenent la instal·lació com un equipament de valor, ens agrada treballar-lo des d'una vessant integral en el temps.